Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

18:11
0479 0b0d 500

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot with her boyfriend Sacha Distel and her dog Guapa in her Paris apartment, 1958

Reposted fromLittleJack LittleJack
18:11
6318 44e2 500

ohfuckyeahcillianmurphy:

‘From my archive, Cillian Murphy in Peaky Blinders Series 1! Can’t believe it is already five years ago, time is passing too quickly! — Robert Viglasky

mybluebird
18:11
06:52
9178 6376

your-lovers-and-drifters:

Notorious, 1946

July 06 2017

16:35
9531 8d83

partialboner:

roger schall

Reposted fromLittleJack LittleJack viasadporn sadporn

July 03 2017

20:12
4101 f0d5 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
mybluebird
20:09
20:08
mybluebird
19:07
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viafearoflove fearoflove
19:06
8191 0877 500

Alison Mosshart

Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
mybluebird
19:06
mybluebird
19:01
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
19:00
9998 1857
Reposted fromAmericanlover Americanlover

June 28 2017

mybluebird
19:18
19:04
5869 8cde 500

loves-of-a-blonde:

You Were Never Lovelier (1942)

Reposted fromLittleJack LittleJack
19:03
5867 76a6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
mybluebird
19:03
Od niektórych kobiet bije cicha godność. Godność otacza je jak pole siłowe, w którym facet topnieje jak masło. Taka kobieta nie krzyczy ani nie wrzeszczy. Esencją tego, jest jej opanowanie, poczucie własnej wartości oraz wiara w siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoutoflove outoflove
mybluebird
18:58
mybluebird
16:36
Na sercu kamień, z ust cisza
I znów się nie znamy i mijamy wśród pytań
— Bonson/Matek "Nie ma szans"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove

June 25 2017

19:49
7032 16a3
Reposted fromamatore amatore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl