Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

mybluebird
21:58
5080 1431 500
mybluebird
21:57
1757 d524
mybluebird
21:57
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.

June 12 2017

21:28
9108 c3d0 500

tamburina:

Ferdinando Scianna, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack
21:28
9107 228d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
mybluebird
20:38
20:36
7471 31f4 500
Reposted fromsunlight sunlight viacoeurina coeurina
mybluebird
20:21
3451 4524
Reposted fromoutoflove outoflove
01:00
4383 5177 500
Reposted fromamatore amatore
mybluebird
01:00
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viaeternaljourney eternaljourney

June 11 2017

mybluebird
23:53
Zmiany należy wprowadzać wtedy, gdy do nich dojrzewamy, a nie akurat dlatego, że w jakimś ściśle umownym momencie zmienia się data w kalendarzu.
22:09
4837 593e
Reposted fromamatore amatore
22:09
4836 18d2
Reposted fromamatore amatore
mybluebird
22:06

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaAmericanlover Americanlover
mybluebird
22:03
5142 4668
Reposted frometernaljourney eternaljourney
22:03
1963 99dc

adreciclarte:

David Seymour - Sophia Loren (1955)

Reposted fromLittleJack LittleJack
22:01
3328 715c
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakerosine kerosine
22:01
9647 868a 500
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
mybluebird
22:01
21:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl