Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2018

mybluebird
20:41
mybluebird
20:36

goghflora: sylvia plath, feeding a deer in 1959. this picture was taken by her husband, the poet ted hughes.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viacoeurina coeurina

April 28 2018

mybluebird
21:52
mybluebird
21:49
mybluebird
21:46
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
mybluebird
21:46
0459 9a79
mybluebird
21:41
6112 cac6
Reposted frombabyface babyface viawishyouwerehere wishyouwerehere
mybluebird
21:38
4092 6e5c
Reposted fromnyaako nyaako viacoeurina coeurina
mybluebird
21:37
Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania viacoeurina coeurina

April 17 2018

mybluebird
20:00

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubinych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto wezmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
mybluebird
19:59
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
mybluebird
19:59
4937 080d
Reposted frombigcat bigcat viairmelin irmelin

April 16 2018

mybluebird
21:24
5557 58ed 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
21:12
1448 4aae 500
mybluebird
21:11
2268 7452
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viabeattman beattman
mybluebird
21:11
mybluebird
21:09
6738 0a2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
mybluebird
21:08
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer
mybluebird
21:07
0117 c2cd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
mybluebird
21:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl