Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

mybluebird
21:40
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viacomplicated-idea complicated-idea
21:39
4905 ef72 500

laviearose:

Pamela Hanson

08.03.16

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacoeurina coeurina
mybluebird
21:39
0726 6ac4 500
Irena Jarosińska, 1962. Fotoreportaż opublikowany przy artykule Logika Sławomira Mrożka w tygodniku Polska nr 12. 
21:38

March 12 2017

22:18

senseitive:

Don’t disconnect with yourself in order to connect with someone

Reposted fromhorrified horrified viairmelin irmelin
mybluebird
20:56
-What was the smallest thing you saw ? -Human kindness
— Taboo s01
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
mybluebird
20:55
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
11:53
9067 7ad1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
11:53
9066 8e9b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
11:53
9050 1962 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
11:46
9024 de90 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
mybluebird
11:22
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viastoprocentserca stoprocentserca
10:40
3840 922c

requiem-on-water:

Mahmoud Alkurd

Reposted fromshitsuri shitsuri viaekatierina ekatierina
10:35
9008 7f9d

omzumdakiegri:

ben severken yüzüme bak.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover

March 11 2017

mybluebird
09:38

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
09:37
09:37
09:37
09:37
6983 1811
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viairmelin irmelin
09:36
7619 5747
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl