Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2017

23:14
8245 698b 500

roseydoux:

L’Eclisse (1962)

23:13
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
mybluebird
23:13
0499 3e80 500
4. /  Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
mybluebird
23:13
mybluebird
23:13
mybluebird
23:13
8947 7715
Reposted fromkarahippie karahippie viamslexi mslexi
23:12
6366 5b6e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakerosine kerosine
23:08
4468 91ee

doctor-payne.tumblr.com

March 26 2017

mybluebird
23:26

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

23:24
7633 135b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
22:29
7572 9f63
Reposted fromLittleJack LittleJack
mybluebird
22:29
4890 420d
Reposted fromsomebunny somebunny viatwice twice
mybluebird
21:41
Uśmiech jest takim uroczym kłamstwem. 
21:38
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viainsanedreamer insanedreamer
mybluebird
21:37
3861 9f86 500
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
mybluebird
21:36
8828 7c0b
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viamslexi mslexi
21:34
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadiedrunk diedrunk
mybluebird
21:34
4856 ccb7
Reposted fromlesmotsbizarres lesmotsbizarres viadiedrunk diedrunk
mybluebird
21:31
5847 05ef
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamslexi mslexi
mybluebird
21:30
9344 b4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAmere Amere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl